Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο τ. 247 των Νέων της Τέχνης (15 Νοεμβρίου 2019)   Η χρονιά που φεύγει στέρησε από τη σύγχρονη ελληνική τέχνη τον πιο διάσημο εκπρόσωπό της με διεθνές αποτύπωμα, αλλά ταυτόχρονα έδωσε την ευκαιρία στο βρετανικό κοινό να προσεγγίσει