Πολιτική Απορρήτου

Η «ART SAVY Ι.Κ.Ε.» δε συλλέγει κάποιο προσωπικό δεδομένο με την απλή περιήγηση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της. Τα όποια δεδομένα συλλέγονται στις περιπτώσεις της αποστολής ενημερωτικών επιστολών (emails), καθώς και διαφόρων διαδικτυακών ερευνών (ψηφοφορίες), γίνονται με την συναίνεση του χρήστη/στριας και τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας μέσω ισχυρής κρυπτογράφησης καθώς και άλλων μεθόδων όπως (εφαρμογή μεθόδων ψευδωνυμοποίησης για την διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του theartnewspaper.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Επίσης τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 216/679. Σε κάθε περίπτωση το theartnewspaper.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.