Όροι Χρήσης

Η ART SAVY Ι.Κ..Ε, εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Γ. Γενναδίου 3, μέσω του δικτυακού τόπου της theartnewspaper.gr, προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη/στρια να διαβάσει ηλεκτρονικά την έντυπη έκδοση της εφημερίδας THE ART NEWSPAPER GREECE, καθώς και να κάνει αίτηση συνδρομής έντυπης έκδοσης και λήψης αυτής σε ορισμένο από τον ίδιο σημείο παραλαβής.

Επίσης, παρέχει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως.

Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του theartnewspaper.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Η «ART SAVY Ι.Κ.Ε.», ιδιοκτήτης του theartnewspaper.gr, δε συλλέγει κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη/τρια του δικτυακού τόπου κατά την περιήγησή του σε αυτόν.

Συλλέγονται μόνο τα προσωπικά στοιχεία (Email, Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Περιοχή, Τ.Κ.) που υποβάλλονται από τους χρήστες/τριες κατά την εγγραφή τους στην ενότητα «Εγγραφή» ή το Email που υποβάλλουν κατά την εγγραφή τους στο Newsletter.

Η πρόσβαση στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας THE ART NEWSPAPER GREECE και στις υπηρεσίες του theartnewspaper.gr, πλην της ενότητας «Επικαιρότητα», θα είναι διαθέσιμη στους τελικούς χρήστες (end users) που θα είναι συνδρομητές σε αυτήν. Οι λεπτομέρειες ως προς την τιμολόγηση των υπηρεσιών είναι αναρτημένες σε εμφανές σημείο στο theartnewspaper.gr, στην ενότητα «Εγγραφή» .

Το theartnewspaper.gr δεν παρέχει καμία επιστροφή τελών σε περίπτωση πρόωρης ακύρωσης από πλευράς του χρήστη της συνδρομής.

Ο τρόπος πληρωμής γίνεται με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας.  Να σημειωθεί ότι τα δεδομένα των καρτών δεν κρατούνται από την ART SAVY Ι.Κ.Ε.

Η Ανανέωση των Συνδρομών γίνεται : Κατόπιν εντολής του συνδρομητή.

Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις προσωποποιημένες υπηρεσίες του theartnewspaper.gr συμφωνούν να:

α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και

β) διατηρούν και επιμελώς ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Το theartnewspaper.gr παρέχει στους χρήστες/τριες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το theartnewspaper.gr, θα λάβουν email επιβεβαίωσης. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως το theartnewspaper.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους, τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η ART SAVY Ι.Κ..Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Η ART SAVY Ι.Κ..Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή διακοπής μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, των συνδρομών, των τιμών, των ωρών διαθεσιμότητας, του εξοπλισμού ή του λογισμικού που απαιτείται για την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες ή την πρόσβαση των χρηστών/στριών σε μέρος ή ολόκληρο το theartnewspaper.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη.

Το theartnewspaper.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Να σημειωθεί ότι η όποια επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών/μελών γίνεται μέσω ισχυρού πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης (Global Sign) και τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες και προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ η χρησιμοποίηση του πρωτοκόλλου https (Hypertext Transfer Protocol  for secure communication over a computer network) και διαφόρων άλλων μεθόδων εξασφαλίζουν την ακεραιότητα αυτών.

Το theartnewspaper.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες/τριες/μέλη του.

Το theartnewspaper.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες/μέλη του.

Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το theartnewspaper.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/τριες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Το theartnewspaper.gr και οι εργαζόμενοί του, καθώς και οι εργαζόμενοι της «ART SAVY Ι.Κ.Ε.» δεν έχουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών/μελών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο theartnewspaper.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του theartnewspaper.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του theartnewspaper.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το theartnewspaper.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του theartnewspaper.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το theartnewspaper.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του theartnewspaper.gr στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του theartnewspaper.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το theartnewspaper.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το theartnewspaper.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (website) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες και σε καμία περίπτωση το theartnewspaper.gr.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο theartnewspaper.gr προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της «ART SAVY Ι.Κ.Ε.»  για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε έργου τέχνης ή ντιζάιν για επενδυτικούς σκοπούς. Οι επισκέπτες / χρήστες του theartnewspaper.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την αποκλειστική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Το theartnewspaper.gr και οι εργαζόμενοί του σε καμία περίπτωση δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Το theartnewspaper.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Το theartnewspaper.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το theartnewspaper.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του theartnewspaper.gr δε συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του theartnewspaper.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του theartnewspaper.gr και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ως προς την επίλυση τυχόν διαφορών από το περιεχόμενο των κειμένων, άρθρων, και γενικότερα των δημοσιευμάτων που παρέχονται, θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχετικές διεθνείς συνθήκες και αρμόδια για την επίλυση και εκδίκαση των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος είτε από το συνδρομητή είτε από την ART SAVY Ι.Κ.Ε. έναντι του άλλου μέρους, θα θεωρείται πάντα προσωρινή και δεν θα συνιστά, ούτε θα μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά, μετατροπή της παρούσας σύμβασης, ή παραίτηση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμά του.

Παρακολούθηση Υπηρεσιών
Η ART SAVY Ι.Κ.Ε. έχει  το δικαίωμα να παρακολουθεί τη λειτουργία του theartnewspaper.gr προκειμένου :

(i) να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των χρηστών με τους όρους χρήσης της παρούσας σύμβασης και

(ii) να ελέγχει αν τηρούνται οι επιβαλλόμενοι από τις αρμόδιες αρχές νόμοι και κανονισμοί .

Χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω δικαιώματα, η ART SAVY Ι.Κ.Ε. έχει  το δικαίωμα να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο της Υπηρεσίας το οποίο, κατά την ευχέρεια του αρμοδίου των υπηρεσιών του, θα θεωρείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Αναθεώρηση των όρων χρήσης
Η ART SAVY Ι.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε από τους ανωτέρω όρους χρήσης οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται αποτελεσματικά για την μεταβολή:

(i) με ειδική σήμανση των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης στην ιστοσελίδα theartnewspaper.gr

(ii) με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνεται επαρκές για την ενημέρωση ενός μέσου ως προς τους νέους Όρους Χρήσης.

Καταγγελία Σύμβασης Χρήσης
Είτε η ART SAVY Ι.Κ.Ε. είτε ο χρήστης θα μπορούν να καταγγείλουν οποτεδήποτε τη σύμβαση για τη χρήση των υπηρεσιών του theartnewspaper.gr. Η ART SAVY Ι.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα της άμεσης λύσης της σύμβασης χρήσης σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, όπως θα ισχύουν κάθε φορά. Εάν η ART SAVY Ι.Κ.Ε. παύσει το λογαριασμό του χρήστη, δεν θα υπάρξει κανενός είδους επιστροφή τιμήματος.

Παρακολούθηση Υπηρεσιών

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. έχει  το δικαίωμα να παρακολουθεί τη λειτουργία του Taneatistechnis.com προκειμένου :

  1. να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των χρηστών με τους όρους χρήσης της παρούσας σύμβασης και
  2. να ελέγχει αν τηρούνται οι επιβαλλόμενοι από τις αρμόδιες αρχές νόμοι και κανονισμοί .

Χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω δικαιώματα, ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. έχει  το δικαίωμα να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο της Υπηρεσίας το οποίο, κατά την ευχέρεια του αρμοδίου των υπηρεσιών του, θα θεωρείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Αναθεώρηση των όρων χρήσης

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε από τους ανωτέρω όρους χρήσης οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται αποτελεσματικά για την μεταβολή:

  1. με ειδική σήμανση των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης στην ιστοσελίδα Taneatistechnis.com
  2. με οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνεται επαρκές για την ενημέρωση ενός μέσου ως προς τους νέους Όρους Χρήσης.

Καταγγελία Σύμβασης Χρήσης

Είτε ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. είτε ο χρήστης θα μπορούν να καταγγείλουν οποτεδήποτε τη σύμβαση για τη χρήση των υπηρεσιών του Taneatistechnis.com. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα της άμεσης λύσης της σύμβασης χρήσης σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, όπως θα ισχύουν κάθε φορά. Εάν ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. παύσει το λογαριασμό του χρήστη, δεν θα υπάρξει κανενός είδους επιστροφή τιμήματος.